A nők lapja: iskolaválasztó 2015/1 I. évfolyam 1. számában jelent meg egy országos lista, amely a 150 legsikeresebb középiskolát mutatja be.
A Hansági "A 10 legsikeresebb alapítványi és magán középfokú iskola - szakiskola" kategóriájában 1. helyen végzett.

 

Hogy készült a lista? ... idézet a lapból.

"STATISZTIKÁNK ALAPJAI

Az elérhető legfrissebb oktatási adatok alapján mi kétféle „rangsort” hoztunk létre: egy komplex eredményességi rangsort és egy, az ún. legnagyobb hoz záadott értéket produkáló középfokú intézmények rangsorát. Ezen szempontok alapján többféle listát készítettünk,  és szándékosan csak az első tíz intézményt emeltük ki bennük.

  Az iskolák eredményességi rangsora  több szempont együttes figyelembevé telével készült, többváltozós statisztikai eljárások segítségével. Azokat a szempontokat, adatokat vettük figyelembe, amelyek azt mutatják, hogy egy iskola népszerű, a diákok szeretnek odajárni, az iskola megtartja a diákjait, magas szintre fejleszti a kompetenciáikat, és hozzájárul a tanulók sikeres iskola utáni karrierjéhez. A szempontokat főkomponenselemzés segítségével rendeztük, csoportosítottuk, amelynek eredményeképp egy olyan fiktív érték keletkezett,  ami alapján az iskolákat a több szempont együttes figyelembevételével lehet jellemezni. Ezek a fiktív értékek csak az adott csoporton belül összehasonlíthatók.

A szempontok a gimnáziumok és szakközépiskolák esetében: a kompetencia- mérés átlagos eredményei, hiányzások  száma az iskolában, lemorzsolódási mutatók, érettségi-felvételi és nyelvvizsgaeredmények az iskolában, illetve a középiskolai beiskolázási rendszerből származó információk, amelyek azt mutatják, mennyire vonzó az iskola az általános  iskola után tovább tanulók körében, és mennyire azokat sikerül felvennie, akiket szeretne.

A szakiskoláknál értelemszerűen az érettségi-felvételi eredmények nem  vesznek részt a sorrendezésben. A közölt pontokat tehát egy szintetikus, összevont eredményességi mutatónak tekinthetjük."


 

 


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »