A HEFOP 3.1.3

Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra”
a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakiskola és Szakközépiskolában

A projekt bemutatása (PPT)

Az NFT HEFOP 3.1-es, „Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztésének támogatása” című intézkedése keretében megvalósuló oktatási programcsomagok hat kiemelt kompetenciaterületen valósítják meg a fejlesztést:
• szövegértési-szövegalkotási,
• matematikai-logikai,
• szociális, életviteli és környezeti,
• életpálya-építési,
• idegen nyelvi valamint
• info-kommunikációs technológia (IKT).

A programcsomag összetevői:

• a pedagógiai-szakmai koncepció
• a programtanterv
• a tanítási modulok rendszere / a pedagógusok számára a kimenetei követelményeket lefedő, digatizált tananyag;
• a tanítás eszközrendszere;
• a pedagógiai értékelés rendszere;
• a programcsomag alkalmazására felkészítő, akkreditált továbbképzés programja;
• a programcsomag alkalmazását segítő szolgáltatási és a karbantartási rendszer.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Az NFT keretén belül háromtípusú programcsomag kifejlesztése kezdődött el.
Az „A”-típus az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló műveltségterülethez kapcsolódó, azt teljes egészében lefedő programcsomag, vagy az adott kompetenciaterülethez tartalmilag kapcsolódó több műveltségterületet részben fedő programcsomag.

A „B”-típus kereszttantervi programcsomag, amely az adott kompetenciát más műveltségterületek tananyagába ágyazott módon fejlesztő modulok rendszerét kínálja.

A „C”-típus a tanórán kívüli keretek között felhasználható modulokat kínáló programcsomag.


A HEFOP 3.1.3-ban nyertes intézmények közül intézményenként legalább 6 pedagógus (óvodák esetében legalább 2 óvópedagógus) módszertani továbbképzésen való részvétele szükséges a HEFOP 3.1.1-es, a „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira” című központi program által kifejlesztett kompetencia alapú nevelési, oktatási programcsomagok bevezetése és a digitális tartalmak, valamint eszközök használata elsajátítása céljából.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

A NYERTES INTÉZMÉNY FŐ FELADATAI A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN

I. Továbbképzéseken való részvétel

Intézményvezetőknek: két kötelező modul (60óra)

• Számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei a közoktatásban - az oktatás-irányításban és -szervezésben dolgozó (országos, regionális és önkormányzati szintű fenntartói, továbbá pedagógiai szolgáltatói és pedagógiai szakszolgáltatói) szakemberek képzése
• Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment

Pedagógusoknak: négy modul (120 óra) elvégzése kötelező

Kötelező modul minden pedagógus számára
• a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása,
• a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában.
Azok számára, akik nem rendelkeznek alapfokú számítógép-kezelői ismeretekkel!
• A számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában.

Kötelező kompetencia-terület minden iskola számára:

• Szövegértési-szövegalkotási kompetencia
• Matematikai-logikai kompetencia

Szabadon választható kompetenciaterületek

• Idegen nyelvi
• Életpálya-építési
• Szociális, életviteli és környezeti
• IKT

II. Adaptáció

A megszerzett új eljárások, pedagógiai eszközrendszer adaptálása, alkalmazása, a saját pedagógiai programba történő beillesztése és intézményen belüli elterjesztése két kötelezően vállalt (szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai) és egy szabadon választott kompetencia területen.
Minden, a képzésbe vont pedagógus számára kötelező a vállalt kompetencia-területhez illeszkedő fejlesztési téma kidolgozása (pl. projekt-terv, tananyagfejlesztés, tanári segédlet, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó iskolán kívüli tevékenység) és gyakorlati megvalósítása.

 


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »