Peer Review Extended

Implementing the CQAF through Peer Review

Projekt ismertető >>> | Peer Review Report (2007.11.17) | Önértékelési jelentés

Időtartama: 2007. jan. 1- 2007. dec. 31.

A projekt azonosítója: Leonardo da Vinci Call EAC/32/2006 "CQAF"

A projekt vezetője:
Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung (ÖIBF)
Austrian Institute for Research on Vocational Training
1010 Vienna, Biberstr. 5.

Koordináló partnerek:
Magyarország: M&S Consulting Tanácsadó,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.- Molnárné Stadler Katalin
Spanyolország: Generalitat de Catalunya

Fejlesztő partnerek:
Finnország: Finnish National Board of Education
Olaszország: ISFOL

Operatív partnerek:
Ausztria: TGM- Höhere Technische Bundeslehr-und Versuchsantalt, Bécs
Németország: Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis
Spanyolország: IES Quercus - Secondary School Quercus
Magyarország: Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged

Projekt ismertető

Az EFQM-en alapuló önértékelési modellek, az iskola esetében a Szakiskolai Fejlesztési Program keretében kifejlesztett Szakmai Önértékelési Modell olyan eszközt jelentenek, amelyek lehetőséget biztosítanak az intézmény teljes működésének átfogó vizsgálatára.
Az elvégzett önértékelést követően az érintettek konszenzusa alapján jól meghatározhatók az intézmény erősségei és fejlesztendő területei. Ezek alapján olyan intézkedések, vagy intézkedési tervek születhetnek, amelyek segítségével a képzés, az intézményi működés színvonala eredményesen javítható. Azt azonban már a korai szakaszban tapasztalhattuk, hogy az intézményi önértékelés lehet bármilyen alapos és körültekintő, az ezek alapján elkészített intézkedési tervek lehetnek ezekkel bármilyen szoros összhangban, igazán akkor válnak hitelessé, ha azokat valamilyen külső szervezet valamilyen formában érvényesíti, hitelesíti.
A hitelesítésnek egyik nagyon hasznos és sokat segítő formája a helyszíni szemle, amely helyben, az intézményben a szükséges dokumentumok vizsgálatának eredményét, valamint egyéni és csoportos interjúk tapasztalatinak összegzését veti egybe az önértékeléssel és az abból az iskola által levont következtetésekkel. Az egybevetés eredményeként a helyszíni szemléről jegyzőkönyv, illetve összegző jelentés készül, amely igen részletesen vizsgálja az önértékelés helyességét és mind tartalmi, mind módszertani tanácsokat is ad a jövőre nézve. (Megyei, Regionális Minőségdíjak, KMD).


A Szakiskolai Fejlesztési Program keretében elvégzett önértékelések megalapozottságát, szakmai minőségét helyszíni szemle keretében nem, hanem a főbb dokumentumok elemzésén alapuló szakértői jelentésben értékelték.
Mivel a díj típusú önértékelések nem rendszeresek, a Szakiskolai Fejlesztési Program I. befejeződvén pedig már ilyen jellegű segítséget nem tud nyújtani az intézménynek, felvetődik a kérdés, hogy milyen módon lehet az önvizsgálat eredményét külső szakértők segítségével hitelesíteni. További igény hazánk Uniós tagságának létrejöttével, hogy olyan módszerek használatára kerüljön sor, amelyek az Európai Unióban elismert minőségbiztosítási rendszer mérési, értékelési módszereivel megegyezik, a szakképző intézmények, szervezetek tevékenységét összehasonlíthatóvá teszik.
E tekintetben alapvető fontosságúnak tartjuk a 2002. novemberben elfogadott koppenhágai nyilatkozat prioritásai alapján kidolgozásra került, a szakképzésben európai szinten alkalmazandó, Közös Minőségbiztosítási Keretrendszert (The Common Quality Assurance Framework-CQAF). Ennek szellemében született hazánkban a 2005. májusában elfogadott 1057/2005 sz. Kormányhatározat, amely szerint biztosítani kell, hogy 2008. december 31-ig valamennyi szakképzést folytató intézmény alkalmazhassa – az Európai Unió szakképzési minőségbiztosítási keretrendszerének figyelembevételével kialakított minőségbiztosítási rendszert (1.a. pont).


A CQAF hazai adaptációját az 1057/2005 számú Kormányhatározat 2005-2006-ra tervezett részintézkedésekének alapján az Oktatási Minisztérium megbízásából az NSZI kezdte meg a Szakiskolai Fejlesztési Program D2 Minőségfejlesztési komponens keretében: Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer (SZMBK; Keretrendszer)
A Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer négy fontos elemből tevődik össze. Tartalmazza a Modellt, az Önértékelést (Módszertan), Külső értékelést (monitoring), valamint ehhez kapcsolódóan a Mérést (indikátorok).
Mint az látható, a Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszerben az önértékeléshez szervesen kapcsolódik az azt hitelesítő külső értékelés is, amely egyúttal segít a belső mérések és értékelések rendszeres felülvizsgálatában, az intézmény működésének és eredményeinek rendszeres értékelésében, valamint összehasonlítható adatok szolgáltatásában.


Területei a intézményi kulcsindikátorok értékelése, valamint az indikátorok és az önértékelés alapján elindított fejlesztések és megvalósulásuk értékelése.
Lehetséges formái pedig a tervek szerint a következők lehetnek:
• Szakképző intézmények akkreditációja, amely monitoring rendszerre épülő három szintű minősítési rendszert takar. Ennek keretében
- a vizsgálat tárgya: indikátorok, önértékelések, az ezeken alapuló fejlesztések eredményei, a Modell kulcskérdéseinek teljesülése,
- a minősítés szintjei: beavatkozás, fejlesztés, akkreditáció (ez utóbbi az SZMBK teljes körű alkalmazásának elismerését jelenti)
• Peer review (azonos tevékenységet végzők egymás általi értékelése)
Ez utóbbi, jelenleg az Unióban, a szakképzésben kísérleti jelleggel végzett értékelési tevékenység, amely azonban igen sok lehetőséget rejt az intézmények szisztematikus és alapos külső értékelésére.


A Peer Review a külső értékelés egy olyan formája melynek célja, hogy támogassa az érintett oktatási intézmény minőségbiztosítási tevékenységét, és törekvését a szakképzés színvonalának fejlesztésére.
Az értékelő tevékenység keretében külső szakértőkből álló csoportot kérnek fel – amely tagjait Peer-eknek hívnak – annak érdekében, hogy helyszíni szemle keretében vizsgálják az intézmény működésének színvonalát. (A Peer-ek „külsősök”, ugyanakkor hasonló környezetben például iskolában dolgoznak, specifikus szaktudásuk és ismereteik vannak a vizsgálat tárgyáról. Ők „egyenrangú személyek” azokkal, akiknek a teljesítményét vizsgálják a különböző területeken.
A Peerek által egy, vagy két napos helyszíni szemle keretében vizsgált területek a következők lehetnek:
1. Tanterv, tananyag
2. Tanulás és tanítás
3. Ellenőrzés és értékelés
4. Tanulási eredmények és nyomonkövetés
5. Szociális környezet, hozzáférés (elérhetőség)
6. Menedzsment és adminisztráció
7. Intézményi értékrend és stratégiai tervezés
8. Infrastruktúra és pénzügyi források
9. Dolgozói erőforrások fejlesztése
10. Munkakörülmények
11. Külső és nemzetközi kapcsolatok
12. Társadalmi hatások és kapcsolatok, kommunikáció
13. Esélyegyenlőség
14. Minőségmenedzsment

A vizsgálat alapja minden esetben a kiválasztott minőségterület alapján elvégzett önértékelés, illetve ez alapján készült önértékelési jelentés. Módszere pedig a helyszínen történő dokumentumelemzés és megadott szempontok és kérdések szerinti egyéni és csoportos interjú. (Bővebb információk a Peer Reviw-ról a www.peer-review-education.net oldalon található)
Iskolánk, jelenleg partnerként közreműködik a „Peer Reviw Extended” elnevezésű nemzetközi Leonardo projektben. Ennek keretében 2007. októberében intézményünkben kerül sor először a Peerek általi értékelésre két hazai, valamint két külföldi, oktatásban gyakorlatot szerzett szakértő, valamint a magyarországi Kereskedelmi és Iparkamara, mint érdekelt partner képviselőjének közreműködésével.
Reményeink szerint a kísérleti fázisban lévő módszer hatékonysága és rugalmassága, az elvégzett önértékelések és az ezek alapján kezdeményezett fejlesztések külső hitelesítése révén a jövőben jelentős mértékben hozzá fog járulni mind az iskolánk, mind más szakképző intézmény esetében ahhoz, hogy a szakképzési tevékenységüket eredményesen és hatékonyan szervezzék meg.


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »